Saulo Ribeiro – “Jiu Jitsu Is Easy”

 

saulo

 

Saulo Ribeiro – “Jiu Jitsu Is Easy”

 

This is a video from last year. It contains two minutes of Jiu Jitsu wisdom from BJJ legend Saulo Ribeiro.